+48 727 710 299

Budujemy domy

W technologii tradycyjnej i monolitycznej

Kompleksowa Budowa Domów Jednorodzinnych

Na podstawie wskaźników i obliczeń z wielu budów przyjęto, że cztery etapy budowy, wymienione poniżej – to znaczny stan zerowy, surowy otwarty, stan surowy zamknięty oraz roboty wykończeniowe można podzielić procentowo, odnosząc się do ich kosztów. I tak stan zerowy to około 12 % całej sumy, jaką trzeba wydać na budowę domu, stan surowy otwarty to kolejne 30 %, surowy zamknięty 23 %, a wykończenie – 35 % całego kosztu budowy domu. Według cen, obowiązujących jesienią 2020 roku przyjmuje się, że całkowity koszt wybudowania metra kwadratowego domu to 4200 złotych. Postawienie przeciętnego budynku o powierzchni 120 m.kw. zamknie się więc kwotą 492 tysięcy złotych. Oczywiście wszystko zależy od regionu Polski. Z reguły inwestycja w dużym mieście jest droższa niż na wsi.

Koszty Budowy Domu Jednorodzinnego

Stan Zerowy

Stan Surowy Otwarty

Stan Surowy Zamknięty

Stan Deweloperski

Creative Thinking, Genuine Passion & Guaranteed Results

Po zapoznaniu się z Państwa potrzebami przygotujemy darmową wycenę .