+48 727 710 299

NASZE USŁUGI

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY.

PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM biuro@fundabet.pl lub +48 727 710 299

Od Robót Ziemnych Zależy Jakość Fundamentu

Celem robót ziemnych jest przygotowanie podłoża dla posadowienia budynku - czy to będzie ława, płyta fundamentowa, czy też tradycyjne fundamenty, należy najpierw odpowiednio przygotować działkę i zaplanować prace ziemne. Realizujemy tradycyjne prace ziemne, z których najpopularniejsze to wykopy szerokoprzestrzenne oraz wykopy wąskoprzestrzenne na potrzeby budowy nowego obiektu, makroniwelacje oraz wykopy liniowe w celu realizacji zadań dotyczących mediów. Do każdego powierzonego nam zadania dopasowujemy odpowiedni sprzęt w celu maksymalnego skrócenia czasu jego realizacji.

Jakie usługi świadczymy w zakresie robót ziemnych ?

Badania Geotechniczne

Badanie gruntu jest jednym z pierwszych kroków budowania domu – pomaga ono określić parametry konstrukcyjne domu i dobrać odpowiednie fundamenty. Informuje nas także o głębokości wód gruntowych i daje wiedzę o przepuszczalności ziemi. Opinię geotechniczną sporządza się na podstawie wykonania odwiertów geologicznych, dzięki którym możliwa jest precyzyjna analiza warunków wodno-gruntowych pod inwestycję.

Wytyczenie Obiektu Budowlanego

W każdym przypadku, gdy nowo powstający na danym terenie obiekt wymaga pozwolenia na budowę, musi on również zostać prawidłowo wytyczony geodezyjnie. W praktyce oznacza to, że założenia projektu budowlanego muszą zostać fizycznie zaznaczone na gruncie albo na znajdujących się w danej lokacji elementach terenu. Co ważne, wytyczeniu podlegają nie tylko obiekty nadziemne (w tym osie konstrukcyjne czy punkty charakterystyczne), ale również wszystkie obiekty podziemne, dla których uzyskano pozwolenie na budowę .

Wykonanie Wykopów

Na bazie projektu podstawowego i w oparciu o wyniki badań geotechnicznych gruntu nasz projektant przygotuje projekt zamienny . Składa się na niego wiele elementów, w tym opis techniczny, zdjęcia oraz rysunki: wykopu, szalunku, zbrojeń, kanalizacji czy podejść pod grzejniki i urządzenia sanitarne . Płytę fundamentową można zaprojektować jako osobny projekt budowlany i zastąpić nim istniejący już projekt fundamentów tradycyjnych.

Wykonanie Podbudowy

Wykonanie każdej naszej płyty fundamentowej, zaczynamy od zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi i wykonania odpowiedniej podbudowy. To bardzo ważny etap prac i ma decydujący wpływ na późniejszą eksploatację budynku. Podbudowę wykonujemy najczęściej z odpowiedniej pospółki piaskowej zagęszczanej warstwowo za pomocą ciężkiej (500kg) zagęszczarki mechanicznej.

Ułożenie Instalacji Sanitarnej

Po wykonaniu prac ziemnych oraz wytyczeniu budynku przystępujemy do wykonania wszystkich podejść wodno-kanalizacyjnych , przepustów wody , prądu i powietrza do kominka . Każdy punkt jest dokładnie mierzymy i zaznaczamy - tak aby koniec rury wychodził dokładnie w świetle ściany. Zapobiega to w późniejszym czasie konieczność kucia i bruzdowania ścian.

Drenaż Opaskowy

Drenaż opaskowy ma za zadanie odprowadzać nadmiar wody deszczowej do kanalizacji burzowej, zbiornika, studni chłonnej lub w głębsze partie gruntu za pomocą drenażu rozsączającego. Poprawnie wykonany drenaż opaskowy zabezpieczy nasz dom przed wodą gruntową, opadową i zaskórną. Wszędzie tam gdzie grunty są słabo-przepuszczalne lub wody gruntowe są wysoko zlokalizowane szczególnie zaleca się wykonanie drenażu.

Ułożenie Instalacji Sanitarnej

Po wykonaniu prac ziemnych oraz wytyczeniu budynku przystępujemy do wykonania wszystkich podejść wodno-kanalizacyjnych , przepustów wody , prądu i powietrza do kominka . Każdy punkt jest dokładnie mierzymy i zaznaczamy - tak aby koniec rury wychodził dokładnie w świetle ściany. Zapobiega to w późniejszym czasie konieczność kucia i bruzdowania ścian.

Sekcja w trakcie aktualizacji

Płyta Fundamentowa z Wbudowanym Systemem Ogrzewania Podłogowego

Dowiedz Się Więcej